Door bedrijven, door verenigingen, voor alle limburgers!

Door Limburg is een concept om Limburgers aan werk te helpen en werk aan Limburgers te helpen. Het is een open source concept: gebruik dit idee, gebruik de materialen en opzet die we al ontwikkeld hebben of borduur er zelf op voort. Iedereen kan zelf een Door Limburg evenement organiseren. Wij helpen je daar natuurlijk graag bij op weg.

Het idee van een Door Limburg evenement is dat bedrijven met hulp van lokale verenigingen samen een gratis en leuk uitje verzorgen op de bedrijfslocaties voor iedereen uit de omgeving en van alle leeftijden. Zodat de bezoekers op een informele manier kennis kunnen maken met het bedrijf. Als bedrijf laat je dingen zien, beleven en proberen. Gratis natuurlijk. En wie weet… verleid je zo een aantal bezoekers om bij je te komen werken.

Een sterk onderdeel van een Door Limburg evenement is de samenwerking met woningcorporaties, welzijnsorganisaties en plaatselijke verenigingen. Zij kunnen helpen met de organisatie en het bereiken van de lokale omgeving. Mooie bijeenkomst voor hen is dat zo’n dag voor hen mogelijk ook handjes of denkkracht oplevert in de buurt. Ons gaat het er uiteindelijk om dat iemand deelneemt aan de samenleving. Of dat nu betaald of onbetaald is.

Ben je op zoek naar mensen? Zie je ook de waarde van een goede relatie met de lokale omgeving? En ben je bereid buiten de gebaande paden mensen aan je te verbinden? Dan is Door Limburg iets voor jou!

Waarom is dit interessant …

… voor een bedrijf?

 • Het verbetert de relatie met de lokale omgeving en draagt daardoor bij aan draagvlak voor het bedrijf.
 • Het brengt bedrijven in direct en indirect contact met lokale potentiële werknemers.
 • Het verbetert de relatie met de naastgelegen bedrijven door elkaar te helpen met programma onderdelen

… voor mensen uit de omgeving?

 • Het is een gratis leuk uitje voor jong en oud.
 • Het is interessant om te weten wat er bij hen om de hoek gemaakt of gedaan wordt
 • Mogelijke bijvangst:
  • een vriend of bekende aan een baan helpen
  • zelf direct een baan vinden
  • in verbinding komen met een vereniging voor lidmaatschap of vrijwilligersklus

… voor verenigingen?

 • In verbinding komen met lokale bedrijven voor bijvoorbeeld sponsoring
 • Het werven van nieuwe leden en vrijwilligers

De kracht van via via

Door Limburg gaat uit van de kracht van de lokale verbinding, het principe van via via, om mensen aan werk te koppelen. Wat maakt het anders dan een open dag of arbeidsmarkt? Alles! De standaard routes naar personeel zijn er al volop; met Door Limburg leggen we een veel bredere verbinding tussen een bedrijf en de hele omgeving. Dit gaat voorbij aan de systeemwereld van personeelswerving, van klassieke banenmarkten en het UWV. Door Limburg gaat uit van lokaal, direct en menselijk contact. De aanleiding voor bezoekers is juist niet een zoektocht naar werk, maar de aanleiding is een leuke dag met een toevallige kennismaking. Al die kennismakingen en via via verspreidingen in de directe omgeving geven een goede basis voor duurzame werkrelaties. En bereikt zo ook juist mensen die (nog) helemaal niet op zoek waren naar werk en mensen waarvoor de systeemwereld nog niet gewerkt heeft.

Meer weten? 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.